De nazorgfase

De feitelijke expeditie zit erop. Na veilig en wel teruggekeerd te zijn van een geslaagde expeditie is er naast de euforie en broodnodige recupperatie periode ook nog een duidelijke nazorgfase. Hierin kunnen waardevolle contacten verder uitgediept worden en leermomenten gedeeld worden. Ook het aanbieden van lezingen, foto- en video materiaal en promotie activiteiten moet gecoordineerd worden om hier maximaal rendement uit te halen.

Evaluaties

Evaluaties met sponsoren, product leveranciers en bijvoorbeeld betrokken medici en meteodiensten kunnen leiden tot nieuwe inzichten en leermomenten. Dit kan de basis vormen van een nieuwe samenwerking in de toekomst. Een juiste afwikkeling met dit soort relaties kan ertoe leiden dat toekomstige expedities makkelijker van start kunnen gaan.

Promotie activiteiten

Om de sponsoren de mogelijkheid te bieden het optimale uit hun investering te halen kunnen de expeditieleden na terugkomst hun tijd ter beschikking stellen van de sponsor voor bijvoorbeeld presentaties en trainingen voor personeel en klanten. Vaak worden er unieke ervaringen en leermomenten opgedaan welke ook toepasbaar zijn in het bedrijfsleven. Teamspirit, het maken van de juiste keuzes onder onzekere omstandigheden en goed leiderschap zijn per definitie ingedrienten van een expeditie. Deze ervaringen kunnen middels lezingen overgebracht worden aan personeel van de sponsor welke hier een waardevolle training uit kan halen. Foto-, video- en leesmateriaal kunnen eveneens aangeboden worden aan de sponsor.

Ook in deze laatste fase is ondersteuning en een juist werkend netwerk onontbeerlijk. Incipit kan dit bieden. Tijdens het evalueren met diverse partijen is een juiste commercieele en communicatieve begeleiding en ondersteuning zeer belangrijk. Doordat  Incipit  goede contacten heeft met o.a. de Speakers Academy, RIBS NetworKING en Flevum Forum Netwerk kunnen er opdrachten gerealiseerd worden voor lezingen en presentaties.