Uitvoeringsfase

Om de kans van slagen van uw expeditie te optimaliseren is het raadzaam dat de expeditieleden zich 100% focussen op de materiaal- en routeselectie. Een aantal zaken welke niet op een directe wijze bijdragen aan het behalen van het doel dienen dus bij voorkeur geregeld te worden door ervaren mensen buiten de expeditiegroep.

Basecamp Management

Een belangrijke schakel tussen de expeditiegroep en de buitenwereld is de basecamp manager. Deze dient diverse taken te vervullen om de succeskansen van uw expeditie te vergroten en de veiligheid van de expeditieleden zoveel mogelijk te waarborgen. Een aantal van deze taken zijn; als liason fungeren met (lokale) overheden en ingehuurd personeel, het coordineren van alle logistieke zaken zoals bevoorrading en het op tijd aanwezig zijn van de juiste uitrustingsstukken op de juiste plek.

Het aanwezig zijn van een correct werkend ‘vangnet’ voor de expeditieleden is extreem belangrijk, dit verminderd zorgen en optimaliseerd dus de concentratie, de slagingskans en het plezier van de expeditie. Aangezien Incipit binnen haar netwerk een aantal ervaren professionals heeft welke bovenstaande rol kunnen vervullen is Incipit ook hier van grote waarde.

Coördinatie Nederland

Tijdens de uitvoeringsfase zal er ook vanaf het thuisfront een aantal taken moeten worden uitgevoerd. De coordinator in Nederland zal het ontvangen en distribueren van informatie (eventueel ook via een website) en het communiceren met de pers tot zich nemen. Ook de belangrijke contacten met meteo diensten, medische ondersteuningsteams en eventueele product leveranciers worden onderhouden. Incipit kan de verantwoordelijkheid voor complete projecten op zich nemen. Door de aanwezige kennis, ervaring en flexibiliteit is Incipit in staat een 24x7 vangnet op te zetten welke de best mogelijke ondersteuning biedt aan uw expeditie.