Visie

In onze tijd zijn we in de westerse wereld gezegend met een goede verzorgingsmaatschappij welke ons een aantal zekerheden garandeerd en in ons bestaan een stabiliserende factor is. De avontuurlijke drang van de mens zoekt echter van tijd tot tijd impulsen om het gevoel van ‘Leven’ te stimuleren en zekerheden los te laten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een steeds groter wordende groep mensen de grenzen van hun kunnen wil verkennen middels uitdagende reizen en expedities.

De laatste decennia is het aantal expedities naar afgelegen gebieden dan ook aanzienlijk gestegen. De globalisering, toegenomen welvaart en verlaging van transportkosten heeft het mogelijk gemaakt om expedities te ondernemen naar gebieden welke voorheen onbereikbaar waren. Het toenemende aantal expedities vraagt om een toenemende hoeveelheid sponsorgeld. Het huidige economische klimaat zorgt er echter voor dat bedrijven steeds kritischer omgaan met budgetten. Het spanningsveld wat optreedt tussen deze twee schijnbaar tegenstrijdige belangen is een van de speelvelden van Incipit.

Om een expeditie te laten slagen zijn er een aantal kernzaken belangrijk zoals een goede fysieke gesteldheid en juiste navigeervaardigheden. Er zijn echter ook een aantal minder voor de hand liggende activiteiten zeer belangrijk. Activiteiten als sponsorwerving, marketing, logistieke planning en inkoop zijn doorslaggevend voor het wel of niet slagen van een expeditie.

Expeditieleden willen (en moeten) zich focussen op de daadwerkelijke expeditie; training, routeselectie en vaardigheden optimaliseren zijn hierbij enkele van de kernactiviteiten. Datgene wat de voorbereiding van een expeditie ook juist zo leuk maakt. De minder aantrekkelijke zaken kunnen uitbesteedt worden aan Incipit. Of zoals vaak in de klimwereld te horen valt; ‘Klimmers willen klimmen’.

Realisatie van expeditieplannen - daar ligt de kracht van Incipit.